Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 18.11.-25.11.2018

FARSKÉ OZNAMY

33. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

18.11.-25.11.2018

SV. OMŠE

 

Nedeľa: 7:00 + František a Anna BALGOVÍ, ich synovia a oboji rodičia
9:00 za farníkov
10:30 + Michal HORNÝ/výročná/
Pondelok: 18:00 + Darina FAŠUNGOVÁ, oboji rodičia, brat a starí rodičia
Utorok: 18:00 + Jozef PAVÚČEK a oboji rodičia
Streda: 18:00 + Anton PALKOVIČ-MACEK, dcéra Marta a oboji rodičia
Štvrtok: 18:00 + Ernestína a Pavol MIHÁL, oboji rodičia a ostatní zomrelí rodiny HESKOVEJ
a PALKOVIČOVEJ
Piatok: 18:00 + Jozefka STRMISKOVÁ, manžel Miroslav, brat a oboji rodičia
Sobota: 8:00 + Štefánia ROSOVÁ, manžel, syn Anton a oboji rodičia
Nedeľa 7:00 za farníkov
9:00 + Alžbeta a Jozef ŠKODA a oboji starí rodičia
10:30 poďakovanie za dožitých 40 rokov a prosba o Božie požehnanie pre rodinu

Liturgický kalendár

Streda: Obetovanie Panny Márie, spomienka
Štvrtok: sv. Cecília, panna a mučenica, spomienka
Piatok: sv. Kliment I., pápež a mučeník, ľubovoľná spomienka
Sobota: sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci, mučeníci, spomienka

  • Dnes budú litánie a korunka o 15:00.
  • Vo štvrtok bude vystavená Oltárna sviatosť od 16:00
  • Príprava prvoprijímajúcich bude vo štvrtok, birmovancov v piatok
  • Na budúcu nedeľu privítame hostí-pútnikov z Ríma do Katowíc, kde sa 7.12. koná pod záštitou OSN svetový klimatický summit. Pútnici pochádzajú z USA, Filipín, Francúzska, a svojim putovaním prinášajú posolstvo o dôležitosti ochrany prírody v duchu encykliky sv. otca Františka o ekológii. V nedeľu o 16:00 bude v kultúrnom dome stretnutie na túto tému, rozprávanie bude spojené s premietaním fotografií z putovania ale aj z krajín, ktorých sa klimatické zmeny dotkli a tiež možnosť diskusie. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Vzadu je ponuka zaujimavého ilustrovaného kresťanského diára, objednať si ho môžete na stránke www.planovacidiar.sk

František MOŠKO, farár, francesco.mosko@gmail.com, 0917 350 469