Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 25.11.-2.12.2018

FARSKÉ OZNAMY

34. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

25.11.-2.12.2018

SV. OMŠE

Nedeľa: 7:00 za farníkov
9:00 + Alžbeta a Jozef ŠKODA a oboji starí rodičia
10:30 poďakovanie za dožitých 40 rokov a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Pondelok: 18:00 + Peter HABANEC a oboji rodičia
Utorok: 18:00 + Blažena ANTÁLKOVÁ a manžel
Streda: 18:00 + manželia KOLLÁROVÍ a oboji rodičia
+ Slavomír KUBALA, rodičia Jozef a Vlasta SPRUŠANSKÍ, ostatní zomrelí z rodiny
Štvrtok: 18:00 + Ignác PALKOVIČ a oboji rodičia
Piatok: 18:00 + Ján VALACHOVIČ /výročná/
Sobota: 8:00 + Bernardína a Štefan HÚŠŤAVA, brat Štefan, krstný syn Peter a ostatní zomrelí
Nedeľa 7:00 za farníkov
9:00 + Pavol VÁVRA a Valéria/výročná/
10:30 + Pavol MRÁZ a rodičia MRÁZOVÍ a PAVLÍKOVÍ

 
Liturgický kalendár

Piatok: sv. Ondrej, apoštol, sviatok

  • Dnes budú litánie a korunka o 15:00, po nej bude privítanie pútnikov asi o 15:30
  • Vo štvrtok bude vystavená sviatosť oltárna od 16:00
  • Príprava prvoprijímajúcich bude vo štvrtok, birmovanci v piatok prípravu nemajú
  • Dnes privítame hostí-pútnikov z Ríma do Katowíc, Pútnici pochádzajú z USA, Filipín, Francúzska, Írska a Veľkej Británie a svojim putovaním prinášajú posolstvo o dôležitosti ochrany prírody v duchu encykliky sv otca Františka o ekológii. O 16:00 bude v kultúrnom dome stretnutie na túto tému, rozprávanie bude spojené s premietaním fotografií z putovania, ale aj z krajín, ktorých sa klimatické zmeny dotkli a tiež diskusia. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Vzadu je ponuka zaujimavého ilustrovaného kresťanského diára, objednať si môžete na
    stránke www.planovacidiar.sk
  • Na budúcu nedeľu svätíme pri sv. omšiach adventné vence

František MOŠKO, farár, francesco.mosko@gmail.com, 0917 350 469