Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 4.11.-11.11.2018

FARSKÉ OZNAMY

31. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

4.11.-11.11.2018

SV. OMŠE

 

Nedeľa: 7:00 za farníkov
9:00 + Alžbeta PAVELKOVÁ a manžel Stanislav
10:30 + Jozef HÚŠŤAVA a oboji rodičia
Pondelok: 18:00 + Imrich ONDRISKA a syn Anton
Utorok: 14:00 + Genovéva KUBOVÁ /pohrebná/
18:00 + rodičia Mária a Ján ONDRISKOVÍ a starí rodičia ONDRISKOVÍ a VELICKÍ
Streda: 18:00 + Ernestína a Pavol MIHÁL, oboji rodičia, starí rodičia a ostatní zomrelí z rodiny
+ Anna VALACHOVIČOVÁ, manžel Štefan a ostatní zomrelí z rodiny
Štvrtok: 18:00 + Ján VALACHOVIČ, manželka Anna, dcéra Zita, syn Stanislav a oboji starí rodičia
Piatok: 16:00 svätomartinská sv. omša za účasti detí
18:00 + Ján ŠIMEK, oboji rodičia a súrodenci
+ Štefan KUBINA, manželka Pavlína a oboji rodičia
Sobota: 15:00 + stretnutie 50-tnikov zo školy
Nedeľa 7:00 za farníkov
9:00 za zdravie a Božie požehnanie v rodine
10:30 + Ján KOVAROVIČ a ostatní zomrelí z rodiny


Liturgický kalendár

Piatok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Sobota: sv. Lev VEĽKÝ, pápež a učiteľ Cirkvi, spomienka
Nedeľa: sv. Martin, patrón našej arcidiecézy

  • Dnes budú litánie a korunka o 15:00.
  • Vo štvrtok bude vystavená Oltárna sviatosť od 16:00
  • Príprava birmovancov bude v piatok pri sv.omši. Príprava prvoprijímajúcich vo štvrtok nebude, stretneme sa na Svätomartinskej sv. omši v piatok o 16:00
  • Zbierka na misie vyniesla 584,50 Eur a 1020 CZK. Pán Boh nech odplatí vaše milodary. Na budúcu nedeľu je svätomartinská zbierka
  • Pozývam mužov od 18 r. starších na stretnutie novovzniknutého spoločenstva mužov v Šaštíne v piatok o 19:30. Odchádzame od fary o 19:10, prosím záujemcov, aby sa mi nahlásili osobne.
  • Dnes je zbierka na stavbu fary.

František MOŠKO, farár, francesco.mosko@gmail.com, 0917 350 469