Spoločenstvá

Ružencové spoločenstvo

  • Najstaršie spoločenstvo v Kútoch

Rodina Nepoškvrnenej

Večeradlo

Modlitby matiek

Spoločenstvo animátorov