Rímskokatolícka cirkev Kúty

Oficiálne stránky farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch
Farské oznamy

Farské oznamy 15.-22.8.2021

DVADSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

Sv. omše:

Nedeľa:          8:00     za farníkov

10:00   za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie

Pondelok        18:00    + Ignác a Štefánia VALACHOVIČOVÁ, zať Milan, ostatná rodina

Utorok:            18:00   + Stanislav KOVAROVIČ, oboji rodičia, bratia Jozef a Felix a ostatná rodina

Streda:             18:00

Štvrtok:           18:00

Piatok:             18:00   za živú vieru pre syna

Sobota:              8:00

Nedeľa:           8:00    + syn Anton a manžel Imrich

10:00   za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok:        sv. Štefan Uhorský, ľubovoľná spomienka

Streda:             sv. Helena, ľubovoľná spomienka

Štvrtok:           sv. Ján Eudes, kňaz, ľubovoľná spomienka

Piatok:             sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi, spomienka

Sobota:            sv. Pius X., pápež, spomienka

  • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa minulý týždeň zapojili do brigády, alebo sa postarali o stravu.
  • V utorok 31.8. pôjdeme na koncoprázdninový výlet do Tatier na štít Východná Vysoká. Kto má záujem, zapíšte sa vzadu na zoznam. Potrebujeme aspoň 35 ľudí, aby sme minimálne naplnili autobus. Môžete, samozrejme, pozvať aj ľudí z iných farností.V prípade uľahčenia túry môžete ísť aj na výlet len po Sliezsky dom a počkať na ostatných, ktorí sa rozhodnú vystúpiť až na štít.
  • Farská ofera minulý týždeň vyniesla 695,10 Eur a 200 CZK. Pán Boh nech vám odmení.
  • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.
  • Do Vašej pozornosti dávame informáciu, že dnes bola spustená registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/